Legal information

Ansvarlig udgiver: Liv Kvaale, General Manager, Fresenius Kabi Danmark
Webredaktør: Anne-Marie Stripp, Marketingassistent, Fresenius Kabi Danmark

Rettigheder til anvendelse og registrering

Fresenius Kabi Danmark har ophavsretten til denne hjemmeside (©), www.fresenius-kabi.dk. Fresenius Kabi Danmark giver tilladelse til at kopiere det materiale, som er offentliggjort på denne webside, til privat, ikke-kommerciel anvendelse. Må kun anvendes med kildeangivelse. Samtlige produktnavne nævnt på siderne er varemærker ejet af Fresenius Kabi, uanset om de forekommer med ® eller ej.

Ansvarsfraskrivelse

Vi har været meget omhyggelige med opbygning og kontrol af vores hjemmeside, der udbygges og opdateres løbende. Vi kan imidlertid ikke påtage os ansvaret for korrektheden og fuldstændigheden. Ligeledes påtager vi os ikke ansvaret for indholdet på tredieparts hjemmesider, til hvilke vi henviser eller angiver links. Listningen af sådanne hyperlinks må ikke opfattes som en anbefaling af disse hjemmesider. Informationen på disse tredieparts hjemmesider er ikke kontrolleret af os, og vi står ikke bag de på disse hjemmesider anførte informationer.

Forretnings- og produktinformation

De offentliggjorte oplysninger på www.fresenius-kabi.dk er beregnet til almen information om vort selskab. Oplysningerne skal ikke opfattes som erstatning for forretningsmæssig, medicinsk eller professionel rådgivning.

Oplysninger om lægemidler må ikke lægges til grund for forebyggende eller helbredende medicinsk behandling men kræver ordination af den behandlende læge. Lægemidler omtalt på hjemmesiden er godkendt af Lægemiddelstyrelsen til anvendelse i Danmark med de indikationer, som er angivet i de respektive produktresumeer og i Lægemiddelkataloget.

Persondata

Ved henvendelser til Fresenius Kabi registrerer vi de af dig oplyste informationer med det formål at besvare spørgsmål og/eller tilsende informationsmateriale. Oplysningerne vil alene blive anvendt til disse formål. Alle forhold i henhold til Persondataloven.


Denne hjemmeside anvender cookies.

For at optimere denne hjemmeside for dig som bruger anvender vi de såkaldte cookies. De cookies som lagres, vedrører statistik, formularer og i forbindelse med login. Du kan læse mere om vore cookies på menupunktet Cookiepolitik

Ved at klikke på "Fortsæt" godkender du anvendelsen af cookies.

Hvis ikke du kan acceptere, at der bliver lagret cookies, må du forlade hjemmesiden.

  • Sweden Norway Finland